Werkwijze

Er wordt gestart met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin wordt bepaalt wat het uitgangspunt is en waar je graag naar toe zou willen. Op basis van deze gegevens wordt een plan opgesteld met de daarin door jou gewenste doelen.

Plan

Dan volgt er training volgens het plan. Fysieke training kan onder begeleiding van Optiformance of zelf worden uitgevoerd. Mentale training zal in eerste instantie onder begeleiding van Optiformance plaatsvinden en vervolgens dient men er zelf mee aan de slag te gaan. Na verloop van tijd zal er worden geƫvalueerd om te kijken of we nog op de goede weg zitten en of eventueel het plan dient te worden bijgesteld.

Evaluatie

Tenslotte volgt de afronding van het traject. Hierin wordt geƫvalueerd hoe het is gegaan en wordt advies gegeven hoe verder te gaan.