Tarieven

Optiformance kent verschillende tarieven, afhankelijk van de diensten die worden geleverd. Het kennismakingsgesprek is altijd kosteloos. Richtlijnen die men in acht kan nemen zijn:

  1. Mentale training en/of sportpsychologische begeleiding bedraagt 75 euro per sessie van 45 minuten;
  2. Begeleiding met behulp van trainingsschema’s is 75 euro per periode van vier weken;
  3. Het begeleiden van fysieke training bedraagt 50 euro per training van een uur.

De bovenstaande prijzen zijn excl. btw. Het zijn slechts richtlijnen. Voor teams of clinics gelden andere tarieven. In het kennismakingsgesprek zal duidelijk worden aangegeven wat de kosten zullen zijn. Soms kunt u de nota declareren bij een instantie. Informeer u daar tijdig over. Begeleiding door een sportpsycholoog wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars niet vergoed. Sportpsychologen zijn verplicht 21% BTW af te dragen over al hun diensten en producten. Dit is door de overheid ingevoerd op 1 januari 2013.